Αγγλικός Όρος
implicational universals
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
συνεπαγωγικά καθολικά (τα)
Όρος
συνεπαγωγικές καθολικές αρχές (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
καθολικά επαγωγικά (τα)

feedback