Αγγλικός Όρος
idiome
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Καθαρεύουσα (η)
Πηγή
Πετρούνιας

feedback