Αγγλικός Όρος
identification
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταυτοποίηση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback