Αγγλικός Όρος
identification
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταυτότητα (η)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback