Αγγλικός Όρος
identical items
Πηγή
E. K. Brown, R. E. Asher, J. M. Y. Simpson (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταυτιζόμενα στοιχεία (τα)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback