Αγγλικός Όρος
ideationnel
Πηγή
Monique Lebrun, ‎Nathalie Lacelle, ‎Jean-François Boutin (2012)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συνιστώσα προτασιακή (η)

feedback