Αγγλικός Όρος
ideation
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδεασμός (ο)

feedback