Αγγλικός Όρος
idealize
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξιδανικεύω
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback