Αγγλικός Όρος
idealization
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξιδανίκευση (η)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
Ξυδόπουλος (2007)

feedback