Αγγλικός Όρος
idealised cognitive model (ICM)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Evans (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξιδανικευμένο γνωσιακό μοντέλο (το)

feedback