Αγγλικός Όρος
ideal listener
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδανικός ακροατής (ο)

feedback