Αγγλικός Όρος
ideal / idealized
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδανικός-ή-ό

feedback