Αγγλικός Όρος
Ideal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδανικό (το), εξιδανικευμένο γνωσιακό μοντέλο (το)

feedback