Αγγλικός Όρος
idea
Πηγή
Crystal (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδέα (η)

feedback