Αγγλικός Όρος
idc-command
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
idc-επιβολή (η)

feedback