Αγγλικός Όρος
iconic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εικονικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback