Αγγλικός Όρος
ICM
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εξιδανικευμένο Γνωσιακό Μοντέλο (το)

feedback