Αγγλικός Όρος
ICAME
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Διεθνές Ηλεκτρονικό Αρχείο Σύγχρονης και Μεσαιωνικής Αγγλικής (το)

feedback