Αγγλικός Όρος
IBM Manuals Treebank
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Δενδρική τράπεζα εγχειριδίων της IBM (η)

feedback