Αγγλικός Όρος
hypocoristic
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
υποκοριστικό (το)
Πηγές
Tsakona (2007)
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
χαϊδευτικό (το)
Πηγή
ΛΚΝ

feedback