Αγγλικός Όρος
holistic theory
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολιστική θεωρία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback