Αγγλικός Όρος
holistic theories of word meaning
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολιστικές θεωρίες λεξικής σημασίας (οι)

feedback