Αγγλικός Όρος
hierarchy
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ιεραρχία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback