Αγγλικός Όρος
hierarchical
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ιεραρχικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback