Αγγλικός Όρος
Hawaian / Hawaiian
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Aitchison (2000)
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χαβαϊανή (η)
Όρος
Χαβανέζικα (τα)

feedback