Αγγλικός Όρος
hard sign
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Σκληρό σημάδι (το)

feedback