Αγγλικός Όρος
hard palate
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (1997, 2002)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σκληρός ουρανίσκος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback