Αγγλικός Όρος
happy
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αίσιος,-α,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback