Αγγλικός Όρος
haplography
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απλογραφία (η)

feedback