Αγγλικός Όρος
gutturals
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαρυγγοφαγικά (τα)

feedback