Αγγλικός Όρος
guttural
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λαρυγγοφαρυγγικός-ή-ό

feedback