Αγγλικός Όρος
guttural
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαρυγγοφαγικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback