Αγγλικός Όρος
Gur
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Γκουρ (η) (γλώσσσα)
Πηγή
Comrie et al. (2004)

feedback