Αγγλικός Όρος
guiding principles of cognitive approaches to grammar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατευθυντήριες αρχές της γνωστικής/γνωσιακής προσέγγισης στη γραμματική (οι)

feedback