Αγγλικός Όρος
guidepost-based reference frame
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πλαίσιο αναφοράς βασισμένο σε οδοδείκτη (το)

feedback