Αγγλικός Όρος
guidance word
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθοδηγητική λέξη (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback