Αγγλικός Όρος
guardband
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προστατευτική ζώνη (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback