Αγγλικός Όρος
guantity
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποσότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback