Αγγλικός Όρος
guantifier
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποσοδείκτης (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback