Αγγλικός Όρος
Guangzhou Petroleum English Corpus(GPEC)
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος

feedback