Αγγλικός Όρος
guality
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποιότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback