Αγγλικός Όρος
grouping of data
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ομαδοποίηση δεδομένων (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback