Αγγλικός Όρος
grouping character
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτήρας ομαδοποίησης (ο)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback