Αγγλικός Όρος
grouping
Πηγές
Hartmann & James (2002)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ομαδοποίηση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback