Αγγλικός Όρος
group noun
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ομαδικό όνομα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback