Αγγλικός Όρος
group genitive
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ομαδική γενική (η)

feedback