Αγγλικός Όρος
group
Πηγές
Crystal (2008)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ομαδικός-ή-ό, ομάδα (η), ενότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback