Αγγλικός Όρος
group
Πηγές
Crystal (2008)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ομαδικός,-ή,-ό,

feedback