Αγγλικός Όρος
group
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ενότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ομάδα (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback