Αγγλικός Όρος
grounding
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεμελίωση (η)

feedback